Home Retail Property Management Consultancy Thema's Investments Particulier

DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie is en wordt door Zorgeloos Vastgoed Beheer met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden. Zorgeloos Vastgoed Beheer verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Zorgeloos Vastgoed Beheer worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Zorgeloos Vastgoed Beheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Zorgeloos Vastgoed Beheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Zorgeloos Vastgoed Beheer opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel Zorgeloos Vastgoed Beheer alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Zorgeloos Vastgoed Beheer niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.

Verwijzingen naar sites die niet door Zorgeloos Vastgoed Beheer worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Zorgeloos Vastgoed Beheer worden onderhouden wordt afgewezen.

De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website en dienstverlening van Zorgeloos Vastgoed Beheer staat er jegens Zorgeloos Vastgoed Beheer voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Zorgeloos Vastgoed Beheer voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgeloos Vastgoed Beheer is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto's, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerci├źle priv├ędoeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgeloos Vastgoed Beheer.

Zorgeloos Vastgoed Beheer B.V.
Postbus 4218 / 3006 AE Rotterdam
Oudedijk 241A / 3061 AH Rotterdam
010 - 870 02 84
info@zorgeloosvastgoedbeheer.nl
KVK: 24476775
BTW nr: NL.8215.01.331
IBAN: NL30ABNA049.19.20.970
BIC: ABNANL2A